استان آذربايجان غربي   

  صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان آذربايجان غربی

 

اورميه – خ عمار – نرسيده به چهارراه برق آدرس

04433450670, 04433450944

تلفن

04433471151

فكس

مهدی صدراحمدی سرپرست
a_gharbi@cspf.ir E.Mail


اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان آذربايجان غربي