استان زنجان  

 صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان زنجان

زنجان – بزرگراه 22بهمن، روبروی مجموعه ورزشی کارگران، پلاک 15، کد پستی 4513715365

آدرس

02433460720 - 02433460730 - 02433460710

تلفن

02433460700

فكس

ميرهادی موسوی

رئيس

zanjan@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری دراستان زنجان