استان  آذربايجان شرقي

 صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان آذربایجان شرقی  

تبريز- چايكنار – بعد از پل قاری به سمت پل منصور نرسیده به خروجی دانشسرا

آدرس

04135234415 , 04135235432

تلفن

بهروز قاسمی

مدير

a_sharghi@cspf.ir

E-Mail


اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان آذربايجان شرقي