استان سيستان و بلوچستان

صفحه قبل

 مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان سيستان و بلوچستان  

زاهدان – خ دانشگاه - بلوار جانبازان بین خ جانبازان 1 و 3 نبش خیابان بنفشه

آدرس

05433412322, 05433425930

   تلفن

05433417601

فكس

سعید صحنه

مدير

sistan@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی در استان سيستان و بلوچستان