استان سمنان   

صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان سمنان

سمنان - میدان کوثر - بلوار مصطفی خمینی - جنب فروشگاه هفت - پلاک 93

آدرس

02333464814, 02333464963

تلفن

صادق نيکدل

مدير

semnan@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان سمنان