استان خوزستان

صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان خوزستان

 

اهواز – کیانپارس – خیابان 3 غربی (فاز 1 شهید عزیزی ) پلاک 51

آدرس

06133914902 , 06133914903

تلفن

06113914900

فکس

آرش رشادتمند

مدیر

khouzestan@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان خوزستان