استان همدان

  صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان همدان

 همدان– انتهای خیابان هنرستان(شهیدان دیباج) پائین تر از بانک مسکن جنب خوابگاه دانشجویی پلاک274

آدرس

08138331056 ,08138331058

تلفن

08138331023

فکس

روح اله افشار

سرپرست مديريت

hamedan@cspf.ir

E-Mail


اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان همدان