استان فارس 

 صفحه قبل
 

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان فارس

شیراز – خ فلسطین – هدایت شرقی – پلاک 176

آدرس

07132340188 , 07132354908

تلفن

عليمراد شيری

مدير

fars@cspf.ir

E-Mail


اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در

استان فارس